Địa chỉ đỏ
Quan-the-di-tich-lich-su-van-hoa-Tay-Son-Thuong-dao--Vuon-mit-canh-dong-co-Hau-333.jpg      Quần thể di tích lịch sử văn hóa Tây Sơn Thượng đạo - “Vườn mít, cánh đồng cô Hầu”, huyện Kbang.
Cập nhật ngày: 08/08/2018

“Vườn Mít, Cánh đồng Cô Hầu” thuộc quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, là căn cứ địa buổi đầu của phong trào nông dân Tây Sơn.
Dai-tuong-niem-chien-thang-Dak-Po-223.jpg      Đài tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ
Cập nhật ngày: 08/02/2014

Di tích lịch sử văn hóa "Địa điểm chiến thắng Đak Pơ" tại xã Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai được công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa theo Quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTT, ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin.


PHÓNG SỰ ẢNH