Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ho-Chi-MinhNguoi-la-mach-nguon-toa-sang-trong-tho-ca-911.jpg   Hồ Chí Minh-Người là mạch nguồn tỏa sáng trong thơ ca
Cập nhật ngày: 17/05/2015

Bác Hồ là con người Việt Nam đẹp nhất, Việt Nam hơn người Việt Nam nào hết. Bác là niềm tin, niềm tự hào cao cả của dân tộc ta và cả loài người tiến bộ. Tên Bác Hồ trở thành danh từ chung đẹp đẽ nhất, thân thiết nhất, gần gũi nhất, kính mến nhất. Con đường cứu nước, cứu dân và đạo đức Hồ Chí Minh mãi là mạch nguồn tỏa sáng trong thơ ca.
Toan-van-Di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-596.jpg   Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 22/08/2014

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22 cm. Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.
Bac-Ho-goi-ca-non-song-dap-loi-374.jpg   Bác Hồ gọi, cả non sông đáp lời!
Cập nhật ngày: 19/05/2014

Lịch sử dân tộc ta mãi mãi khắc ghi những giờ phút sục sôi, nhân dân nhất tề đứng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi theo lời hiệu triệu của “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Bình Ngô đại cáo”... Lịch sử cũng vẫn âm vang lời Bác gọi, đầy ắp hào khí, kết tinh của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, để cả dân tộc vùng lên, viết tiếp những trang sử mới, rất đỗi hào hùng.
Tom-tat-tieu-su-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-1890-1969-63.jpg   Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)
Cập nhật ngày: 23/09/2013

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.
Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-giao-duc-ren-luyen-thanh-nien-trong-61.jpg   Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện thanh niên trong tình hình mới
Cập nhật ngày: 23/09/2013

1. Vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thu-Bac-Ho-gui-thanh-nien-40.jpg   Thư Bác Hồ gửi thanh niên
Cập nhật ngày: 22/09/2013

Thư Bác Hồ gửi thanh niên đăng trên báo Nhân dân ngày 02 tháng 9 năm 1965


PHÓNG SỰ ẢNH