GÓC CHIẾN SỸ TRẺ

Chủ đề sinh hoạt Chi đoàn của Tuổi trẻ LLVT tỉnh năm 2018

(Cập nhật ngày: 20/04/2018, Số lượt xem: 12192)
   

Nội dung các chủ đề, cụ thể như sau:


- Chủ đề năm: Tuổi trẻ LLVT tỉnh xung kích, đi đầu, sáng tạo, hiệu quả.

- Tháng 2: Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân quyết thắng.
- Tháng 3: Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng.
- Tháng 4: Tuổi trẻ sáng tạo.
- Tháng 5: Học tập và làm theo “Lời Bác Hồ dạy”.
- Tháng 6: Xung kích, tình nguyện.
- Tháng 7: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
- Tháng 8: Tự hào Tổ quốc Việt Nam.
- Tháng 9: Văn hóa giao thông.
- Tháng 10: Tấm lóng nhân ái.
- Tháng 11: Xung kích, quyết thắng.
- Tháng 12: Vang mãi khúc quân hành.
------------------------------------


Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH