Hoạt động Đoàn

Chư Prông triển khai việc học tập, tuyên truyền các bài học lý luận chính trị (sửa đổi); các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Cập nhật ngày: 24/10/2019, Số lượt xem: 4641)
   

Thực hiện Hướng dẫn số 37-HĐ/TĐTN-BTG, ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Triển khai việc học tập, tuyên truyền các bài học lý luận chính trị (sửa đổi); các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành Hướng dẫn số 34-HD/HĐ, ngày 06 tháng 6 năm 2019 về việc “Triển khai việc học tập, tuyên truyền các bài học lý luận chính trị (sửa đổi);các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”


Chiều ngày 22/10/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai việc học tập, tuyên truyền các bài học lý luận chính trị (sửa đổi);các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 200 đồng chí (các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XV; Các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn khóa XV, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và các đồng chí là Bí thư các chi đoàn thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện).Quang cảnh hội nghị


Đồng thời chỉ đạo 100% TCCS Đoàn tuyên truyền, quán triệt tới 100% ĐVTN, Hội viên qua các hình thức như: Các trạng Mạng xã hội của Đoàn, qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội.
 

HĐ Chư Prông

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH