Kiến thức Pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong công tác thanh niên

(Cập nhật ngày: 19/07/2017, Số lượt xem: 7289)
   

Ngày 03/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.


Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung các Điều 20, 21 và 22 của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP theo hướng quy định, phân công chi tiết, cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Ủy ban Quốc gia về thanh niên trong công tác thanh niên như: Xây dựng chính sách, quản lý nhà nước; đào tạo, tư vấn hướng nghiệp; giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ tư vấn việc làm; tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, khoa học tiên tiến trong học tập, sản xuất và đời sống; nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, gương mẫu bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết việc làm cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự xuất ngũ, thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã xuất ngũ, thanh niên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh niên; đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo từ thanh niên ưu tú là người dân tộc thiểu số; công tác tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, các bệnh truyền nhiễm…

Đồng thời, Nghị định này đã bãi bỏ Điều 24 quy định về trách nhiệm hướng dẫn thi hành của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ.

Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2017.
 

Đại Đồng - Sở Tư pháp tỉnh

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH