Tiếp sức mùa thi

Các loại mẫu, phụ lục số liệu về chương trình tiếp sức mùa thi 2017

(Cập nhật ngày: 19/06/2017, Số lượt xem: 894)
   

Giới thiệu các mẫu, phụ lục số liệu về chương trình Tư vấn tiếp sức mùa thi 2017


* Một số văn bản chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017

Tải về tại đây:

1. Mẫu Báo cáo Kết quả triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017

2. Mẫu Phụ lục số liệu Tổng kết chương trình Tư vấn tiếp sức mùa thi năm 2017

3. Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chương trình TSMT 2017

4. Mẫu Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng TSMT 2017

* Video tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chương trình Tư vấn tiếp sức mùa thi năm 2017, tải về theo đường link bên dưới:

- Link 1: https://drive.google.com/file/d/0B0aqDOTmOPGjTjNsMkNsV1cwUlk/view?usp=sharing
- Link 2: https://drive.google.com/file/d/0B0aqDOTmOPGjdzJSbW5aSU5CQmc/view?usp=sharing

------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH