Bộ tiêu chí
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 125-CV/HĐĐ 13/02/2020 BTC đánh giá thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 Tải về
Ban hành kèm theo Công văn số 1664CV/TĐTN-TTNTH 06/02/2020 BTC đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020 Tải về
Số 151-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn trực thuộc theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
Số 150-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH