Bộ tiêu chí
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 151-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn trực thuộc theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
Số 150-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH