Báo cáo
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 33-BC/TĐTN-VP 17/01/2018 BC Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 Tải về
Số: 1069BC/TĐTN-TTNTH 14/09/2017 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2016 - 2017 Tải về
Số: 928 BC/TĐTN-TTNTH 03/02/2017 Báo cáo sơ kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học học kỳ I, năm học 2016 - 2017 Tải về
Số: 831 BC/TĐTN-TTNTH 06/09/2016 Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 Tải về
Số: 607-BC/TĐTN-VP 11/08/2015 Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH