Thời sự trong tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo: Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(Cập nhật ngày: 20/06/2019, Số lượt xem: 6037)
   

Kỳ thứ hai từ 7 giờ 00 ngày 17/6/2019 đến 17 giờ 00 ngày 28/6/2019


Câu 1. Các bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng công bố vào dịp chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ mấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
 
a. Lần thứ 90.
b. Lần thứ 95.
c. Lần thứ 100.
d. Lần thứ 110.
 
Câu 2. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Câu trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?
a. Đạo đức cách mạng.
b. Sửa đổi lối làm việc.
c. Thường thức chính trị.
d. Di chúc.
 
Câu 3. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần...”. Hãy chọn cụm từ đúng sau điền vào dấu (...)
a. Mục tiêu của Đảng.
b. Nền tảng tư tưởng của Đảng.
c. Đường lối của Đảng.
d. Đạo đức cách mạng.
 
Câu 4. Hãy cho biết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” được đăng trên báo Nhân dân, số 5409, vào ngày tháng năm nào?
a. Ngày 3 tháng 2 năm 1969.
b. Ngày 3 tháng 4 năm 1969.
c. Ngày 3 tháng 5 năm 1969.
d. Ngày 3 tháng 6 năm 1969.
 
Câu 5. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về phong trào cộng sản thế giới, Người tin chắc rằng?
a. Các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.
b. Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các quốc gia, các tổ chức kinh tế.
c. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.
d. Mở rộng, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
 
Câu 6. Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia dự thi kỳ này?
---------------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH