Ngày đầu tiên tại dBB50

Hôm nay ngày 30/5/2016, tại Trung tâm hoạt động Thanh niên...

    Hình ảnh hoạt động Ngày đầu tiên tại dBB50

    Hành trình Học kỳ trong quân đội Ngày đầu tiên.

      PHÓNG SỰ ẢNH